User Tools

Site Tools


administrare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
administrare [2020/07/11 00:49]
joly
administrare [2020/07/11 01:01] (current)
joly
Line 11: Line 11:
   * [[kdegames|Jocuri KDE]]   * [[kdegames|Jocuri KDE]]
   * [[development|Dezvoltare-programare]]   * [[development|Dezvoltare-programare]]
 +  * [[educatie|Educatie]]
 +  * [[Games|Jocuri]]
 +  * [[Internet|Aplicaţii pentru Internet]]
 +  * [[Sound & Video|Aplicaţii multimedia]]
 +  * [[Office|Aplicaţii de birou]]  
 +  * [[Setari|Setari]]
 +  * [[System Tools|Unelte pentru întreţinerea sistemului]]
 +  * [[Utilitare|Unelte accesorii]]
 +  * [[Wine|Emulator pentru utilizarea unor aplicaţii care nu sunt compatibile cu Linux]]
 +  * [[Leave|Ieșire din sistem]] 
  
-LXQT+LXQT pentru cei care instaleaza lxqt-meta
   * [[Accesories|Accesoriile variantei grafice LXQt]]   * [[Accesories|Accesoriile variantei grafice LXQt]]
   * [[Games|Jocuri]]   * [[Games|Jocuri]]
administrare.txt · Last modified: 2020/07/11 01:01 by joly