User Tools

Site Tools


battle_for_wesnoth

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

battle_for_wesnoth [2017/11/27 18:51]
joly created
battle_for_wesnoth [2019/09/06 21:04] (current)
joly
Line 2: Line 2:
  
  
-Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,+Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]**  sau intraţi în TERMINAL, 
 +scrieţi: **su**, 
 + 
 +apoi folosiţi parola de ROOT: … 
 + 
 +apoi scrieţi: **sisyphus --update** 
 + 
 +apoi scrieţi: **sisyphus --install wesnoth** 
 + 
 +În terminal va apărea o imagine ca mai jos, unde trebuie să confirmaţi  cu: **yes** 
 + 
 +{{ :wesnoth.png?400 |}}
battle_for_wesnoth.txt · Last modified: 2019/09/06 21:04 by joly