User Tools

Site Tools


chromium-bsu

Chromium-bsu

un joc nativ în depozitul Redcore

Pentru instalare trebuie să utilizaţi Manager pachete Sisyphus sau intraţi în TERMINAL, scrieţi: su,

apoi folosiţi parola de ROOT: …

apoi scrieţi: sisyphus –update

apoi scrieţi: sisyphus –install chromium-bsu

În terminal va apărea o imagine ca mai jos, unde trebuie să confirmaţi cu: yes

chromium-bsu.txt · Last modified: 2019/09/06 20:55 by joly