User Tools

Site Tools


chromium-bsu

This is an old revision of the document!


Chromium-bsu

un joc nativ în depozitul Redcore

Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,

scrieţi: su,

apoi folosiţi parola de ROOT: …

apoi scrieţi: sisyphus update

apoi scrieţi: sisyphus install chromium-bsu

În terminal va apărea o imagine ca mai jos, unde trebuie să confirmaţi cu: yes

chromium-bsu.1499429008.txt.gz · Last modified: 2017/07/07 14:03 by joly