User Tools

Site Tools


clamtk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
clamtk [2017/09/16 20:26]
joly
clamtk [2017/09/16 20:30] (current)
joly
Line 2: Line 2:
  
 - este o unealtă gratuită, open source, care poate detecta multe tipuri de software rău intenționat,​ inclusiv viruși ​ - este o unealtă gratuită, open source, care poate detecta multe tipuri de software rău intenționat,​ inclusiv viruși ​
 +
 +Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
 +
 +scrieţi: **su**,
 +
 +apoi folosiţi parola de ROOT: ….
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus update**,
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus install clamav** și apoi
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus install clamtk**
  
 {{ :​clamav.png?​600 |}} {{ :​clamav.png?​600 |}}
clamtk.txt · Last modified: 2017/09/16 20:30 by joly