User Tools

Site Tools


desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

desktop [2017/03/11 17:49] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Desktop =====
  
 +Setarea ecranului: ​
 +
 +   - alegerea unui wallpaper (imaginea de fundal)
 +   - alegerea culorii pentru fundal (background)
 +   - mărimea iconiţelor
 +   - modul de prezentare al textului (font, culoare text, culoare umbra)
 +   - mărimea spaţiilor
 +
 +{{ :​desktop.png?​500 |}}
 +
 +prezentarea meniurilor în modul avansat atunci când se face click pe desktop
 +
 +{{ :​desktop1.png?​500 |}}
desktop.txt · Last modified: 2017/03/11 17:49 by joly