User Tools

Site Tools


firetools

Firetools

Firetools este o aplicație GUI pentru Firejail. Acesta oferă un sistem de lansare pentru aplicații, gestionare și statistici. Pachetul software include, de asemenea, un expert de configurare pentru firejail.

Firejail este un program care reduce riscul de încălcări ale securității prin restrângerea mediului de funcționare a aplicațiilor nesigure, utilizând spații de nume Linux, capabilități Linux și seccomp-bpf.

Pentru instalare trebuie să utilizaţi Manager pachete Sisyphus sau intraţi în TERMINAL,

firetools.txt · Last modified: 2017/08/12 01:49 by joly