User Tools

Site Tools


google_chrome

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
google_chrome [2017/08/06 13:21]
joly
google_chrome [2017/08/12 01:21] (current)
joly
Line 9: Line 9:
 este util, de exemplu, celor care doresc sa urmărească filme pe platforma Netflix (vine cu widevine implicit, în felul acesta nu mai aveţi nevoie de Silverlight) este util, de exemplu, celor care doresc sa urmărească filme pe platforma Netflix (vine cu widevine implicit, în felul acesta nu mai aveţi nevoie de Silverlight)
  
-Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,+Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
  
 scrieţi: **su**, scrieţi: **su**,
Line 26: Line 26:
  
 {{ :​chrome2.png?​450 |}}  ​ {{ :​chrome2.png?​450 |}}  ​
- 
-sau utilizaţi **Sisyphus Gui** 
  
 după instalare, porniţi aplicaţia și aveţi posibilitatea să navigaţi fără probleme pe Internet... după instalare, porniţi aplicaţia și aveţi posibilitatea să navigaţi fără probleme pe Internet...
google_chrome.txt · Last modified: 2017/08/12 01:21 by joly