User Tools

Site Tools


guvcview

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
guvcview [2017/07/23 22:57]
joly
guvcview [2017/07/23 22:59]
joly
Line 14: Line 14:
 a fost observat faptul că folosește mai puține resurse decât alte aplicații de webcam, cum ar fi standardul GNOME și este o alternativă la alte aplicații de webcam, inclusiv Apple a Photo Booth și KDE Kamoso. a fost observat faptul că folosește mai puține resurse decât alte aplicații de webcam, cum ar fi standardul GNOME și este o alternativă la alte aplicații de webcam, inclusiv Apple a Photo Booth și KDE Kamoso.
  
-Pentru bună funcţionare a camerei, la aplicaţia VLC [[vlc_media_player|vlc_media_player]], la setări video, în loc de automatic, setarea va fi: OpenGL GLX video output (XCB), dacă nu faceţi această setare nu va funcţiona nici camera video, nici imaginea de la videoclipuri+Pentru bună funcţionare a camerei, la aplicaţia VLC [[vlc_media_player|vlc_media_player]], la setări video, în loc de automatic, setarea va fi: OpenGL GLX video output (XCB), dacă nu faceţi această setarenu va funcţiona nici camera video, nici imaginea de la videoclipuri
  
 {{ :gucview1.png?900 |}} {{ :gucview1.png?900 |}}
  
 https://en.wikipedia.org/wiki/Guvcview https://en.wikipedia.org/wiki/Guvcview
guvcview.txt · Last modified: 2017/07/23 22:59 by joly