User Tools

Site Tools


htop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
htop [2017/03/09 19:12]
joly created
htop [2017/04/16 20:13]
joly
Line 1: Line 1:
 ===== Htop ===== ===== Htop =====
  
-este un sistem interactiv de monitorizare și vizualizare procese +este un sistem interactiv de monitorizare și vizualizare procese 
-este conceput ca o alternativă la programul “Top” de la Unix + 
-arată o listă actualizată frecvent a proceselor care rulează pe un computer, ordonate în mod normal, după nivelul de utilizare al procesorului/​procesoarelor +este conceput ca o alternativă la programul “Top” de la Unix 
-spre deosebire de “Top” , Htop oferă o listă completă a proceselor care rulează și utilizează culoarea oferind informaţii vizuale despre procesor, swap și starea memoriei+ 
 +arată o listă actualizată frecvent a proceselor care rulează pe un computer, ordonate în mod normal, după nivelul de utilizare al procesorului/​procesoarelor 
 + 
 +spre deosebire de “Top” , Htop oferă o listă completă a proceselor care rulează și utilizează culoarea oferind informaţii vizuale despre procesor, swap și starea memoriei
  
  
 {{ :​htop.png?​750 |}} {{ :​htop.png?​750 |}}
 +
 +[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Htop]]
htop.txt · Last modified: 2017/04/16 20:13 by joly