User Tools

Site Tools


instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux [2017/05/01 16:54]
joly
instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux [2017/05/01 16:56]
joly
Line 31: Line 31:
   * După pornirea instalării apare o fereastra unde vi se cere parola (password) care va fi: root   * După pornirea instalării apare o fereastra unde vi se cere parola (password) care va fi: root
   * există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :​parola.png?​300 |}}   * există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :​parola.png?​300 |}}
-  * //**Urmeaza ​instalarea propriuzisa**//: ​+  * //**Urmează ​instalarea propriuzisa**//: ​
   * alegerea limbii folosite la instalare...există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :1.png?600 |}}   * alegerea limbii folosite la instalare...există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :1.png?600 |}}
   * alegerea zonei în care se află utilizatorul... necesară pentru afisarea corectă a datei și a orei...există posibilitatea continuării instalării,​ revenirea la ecranul anterior sau abandonarea acesteia… puteţi reveni, de asemenea, asupra setărilor făcute anterior...{{ :2.png?600 |}}   * alegerea zonei în care se află utilizatorul... necesară pentru afisarea corectă a datei și a orei...există posibilitatea continuării instalării,​ revenirea la ecranul anterior sau abandonarea acesteia… puteţi reveni, de asemenea, asupra setărilor făcute anterior...{{ :2.png?600 |}}
instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux.txt · Last modified: 2017/11/07 20:03 by joly