User Tools

Site Tools


instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux [2017/05/01 16:54]
joly
instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux [2017/11/07 20:03]
joly
Line 21: Line 21:
   * După pornirea sesiunii LIVE apare un ecran unde trebuie să alegeţi utilizatorul și parola:   * După pornirea sesiunii LIVE apare un ecran unde trebuie să alegeţi utilizatorul și parola:
  
-      - utilizatorul (user): redcore +      - utilizatorul (user): ​**redcore** 
-      - parola (password) ​ : redcore+      - parola (password) ​ : **redcore**
  
  
Line 29: Line 29:
   * De asemenea, în meniul de pe sesiunea LIVE, la sectiunea System Tools, apare Calamares; ​   * De asemenea, în meniul de pe sesiunea LIVE, la sectiunea System Tools, apare Calamares; ​
   * Puteţi folosi oricare dintre variante, pentru pornirea instalarii pe HDD;   * Puteţi folosi oricare dintre variante, pentru pornirea instalarii pe HDD;
-  * După pornirea instalării apare o fereastra unde vi se cere parola (password) care va fi: root+  * După pornirea instalării apare o fereastra unde vi se cere parola (password) care va fi: **root**
   * există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :​parola.png?​300 |}}   * există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :​parola.png?​300 |}}
-  * //**Urmeaza ​instalarea propriuzisa**//: ​+  * //**Urmează ​instalarea propriuzisa**//: ​
   * alegerea limbii folosite la instalare...există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :1.png?600 |}}   * alegerea limbii folosite la instalare...există posibilitatea continuării instalării sau abandonarea acesteia…{{ :1.png?600 |}}
   * alegerea zonei în care se află utilizatorul... necesară pentru afisarea corectă a datei și a orei...există posibilitatea continuării instalării,​ revenirea la ecranul anterior sau abandonarea acesteia… puteţi reveni, de asemenea, asupra setărilor făcute anterior...{{ :2.png?600 |}}   * alegerea zonei în care se află utilizatorul... necesară pentru afisarea corectă a datei și a orei...există posibilitatea continuării instalării,​ revenirea la ecranul anterior sau abandonarea acesteia… puteţi reveni, de asemenea, asupra setărilor făcute anterior...{{ :2.png?600 |}}
instalarea_propriuzisa_a_sistemului_redcore_linux.txt · Last modified: 2017/11/07 20:03 by joly