User Tools

Site Tools


kcalc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kcalc [2017/04/13 11:53]
joly
kcalc [2017/06/27 21:50] (current)
joly
Line 1: Line 1:
 ====== Kcalc ====== ====== Kcalc ======
  
-este înlocuitorul calculatorului din alte sisteme de operare, operaţiuni uzuale: adunare, scădere, înmulţire,​ împărţire,​ % (în mod ‘Simplu’) ​cat și funcţii matematice mai complexe dacă îl setaţi în modul ‘Scientific’ din meniu…+este înlocuitorul calculatorului din alte sisteme de operare, operaţiuni uzuale: adunare, scădere, înmulţire,​ împărţire,​ % (în mod ‘Simplu’) ​cât și funcţii matematice mai complexe dacă îl setaţi în modul ‘Scientific’ din meniu…
  
 În vizualizarea implicită include butoane pentru adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea,​ console, chei de memorie, procente, reciproc factorială,​ rădăcină pătrată,​ridicare la pătrat și x la puterea butoanelor y. În vizualizarea implicită include butoane pentru adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea,​ console, chei de memorie, procente, reciproc factorială,​ rădăcină pătrată,​ridicare la pătrat și x la puterea butoanelor y.
kcalc.txt · Last modified: 2017/06/27 21:50 by joly