User Tools

Site Tools


keyboard_and_mouse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
keyboard_and_mouse [2017/08/28 22:24]
joly
keyboard_and_mouse [2017/10/17 00:10] (current)
joly
Line 23: Line 23:
  
  
-în cazul în care folosiţi o tastatură iluminată trebuie ​sa daţi în terminal comanda: **xset led 3**, eventual să schimbaţi modelul tastaturii+în cazul în care folosiţi o tastatură iluminată trebuie ​să daţi în terminal comanda: **xset led 3**, eventual să schimbaţi modelul tastaturii ​sau puteţi adăuga direct la autostart, cum este prezentat la  [[session_settings|Session Settings]]
keyboard_and_mouse.txt · Last modified: 2017/10/17 00:10 by joly