User Tools

Site Tools


libreoffice_impress

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

libreoffice_impress [2017/03/12 12:39]
joly created
libreoffice_impress [2017/04/14 10:55] (current)
joly
Line 3: Line 3:
 este un program de prezentare care seamănă cu Microsoft PowerPoint este un program de prezentare care seamănă cu Microsoft PowerPoint
  
-prezentările pot fi exportate ca fişiere SWFpermițând vizualizarea lor pe orice computer cu Adobe Flash Player instalat+ 
 +Impress este un instrument cu adevărat remarcabil pentru crearea de prezentări multimedia eficiente. 
 + 
 +Crearea și editarea slide-urilor este versatilă datorită diferitelor moduri pentru editare și vizualizare 
 + 
 +- Normal (pentru editare generală), 
 + 
 +- Schiță (pentru organizarea și conturarea conținutului de text), 
 + 
 +- Note (pentru vizualizarea și editarea notele atașate la un diapozitiv), 
 + 
 +- Handout (pentru producerea de material pe bază de hârtie) și 
 + 
 +- Slide Sorter (pentru o vizualizare foaie miniatură care vă permite să localizați rapid și comandați slide-uri).
  
 {{ :liboimpr.png?800 |}} {{ :liboimpr.png?800 |}}
 +
 +[[https://www.libreoffice.org/discover/impress/]]
libreoffice_impress.txt · Last modified: 2017/04/14 10:55 by joly