User Tools

Site Tools


locale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

locale [2017/03/12 11:11] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Setări locale =====
  
 +alegera ţării... a unităţilor de măsură folosite, a monedei, a modului de afișare pentru dată
 +
 +{{ :​locale.png?​500 |}}
 +
 +setarea limbii folosite pe sistem...
 +
 +{{ :​locale1.png?​500 |}}
 +
 +există și posibilitatea resetării...
locale.txt · Last modified: 2017/03/12 11:11 by joly