User Tools

Site Tools


nvidia_x_server_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nvidia_x_server_settings [2017/03/29 12:22]
joly
nvidia_x_server_settings [2019/09/13 12:29]
joly
Line 1: Line 1:
 ===== NVidia X Server Settings ===== ===== NVidia X Server Settings =====
 +
 +
 +- aceasta este una dintre cele mai mari surprize pentru noi utilizatori:​ o interfață grafică de utilizator nu este nimic mai mult decât o aplicație care rulează pe sistemul dumneavoastră
 +
 +- nu este parte a kernel-ului Linux sau a altor componente interne ale sistemului
 +
 +- este un instrument puternic care permite utilizarea pe deplin a abilităților grafice ale unui calculator
  
 Setările pentru o placă grafică NVIDIA care pot fi realizate: Setările pentru o placă grafică NVIDIA care pot fi realizate:
Line 16: Line 23:
  
 - definirea setărilor OpenGL, cum ar fi calitatea imaginii „Sync pentru a Vblank“, setarea anti-aliasing și filtrare ​ - definirea setărilor OpenGL, cum ar fi calitatea imaginii „Sync pentru a Vblank“, setarea anti-aliasing și filtrare ​
 +
 +**Cum se instaleaza : nvidia-drivers**
 +în terminal tastați comanda: su urmată de parola de administrator și apoi faceți pașii următori:
 +
 +1. **sisyphus --install nvidia-drivers**
 +
 +2. **eselect opengl set nvidia**
 +
 +3. **eselect opencl set nvidia**
 +
 +4. **echo "​blacklist nouveau"​|tee -a /​etc/​modprobe.d/​blacklist.con**f
 +
 +5. editati /​etc/​default/​grub si după "​loglevel=1"​ adăugati o linie cu conținutul **"​GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=modprobe.blacklist=nouveau"​**
 +
 +6. **grub2-mkconfig -o /​boot/​grub/​grub.cfg**
 +
 +7. **dracut -f**
 +
 +în cazul în care încă nu ați instalat nvidia o să vă apară următoarele ecrane:
  
 {{ :​nvidia.png?​400 |}} {{ :​nvidia.png?​400 |}}
Line 26: Line 52:
  
 {{ :​nvidia4.png?​600 |}} {{ :​nvidia4.png?​600 |}}
 +
 +după instalare apare o fereastră ca aceasta:
 +
 +{{ :22.png?600 |}}
 +
 +[[https://​wiki.gentoo.org/​wiki/​Xorg/​Guide]]
nvidia_x_server_settings.txt · Last modified: 2019/09/13 12:29 by joly