User Tools

Site Tools


nvidia_x_server_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nvidia_x_server_settings [2019/08/17 14:35]
joly
nvidia_x_server_settings [2019/09/13 12:29]
joly
Line 24: Line 24:
 - definirea setărilor OpenGL, cum ar fi calitatea imaginii „Sync pentru a Vblank“, setarea anti-aliasing și filtrare ​ - definirea setărilor OpenGL, cum ar fi calitatea imaginii „Sync pentru a Vblank“, setarea anti-aliasing și filtrare ​
  
-Cum se instaleaza : nvidia-drivers+**Cum se instaleaza : nvidia-drivers** 
 +în terminal tastați comanda: su urmată de parola de administrator și apoi faceți pașii următori:
  
-1. sisyphus --install nvidia-drivers+1. **sisyphus --install nvidia-drivers**
  
-2. eselect opengl set nvidia+2. **eselect opengl set nvidia**
  
-3. eselect opencl set nvidia+3. **eselect opencl set nvidia**
  
-4. echo "​blacklist nouveau"​|tee -a /​etc/​modprobe.d/​blacklist.conf+4. **echo "​blacklist nouveau"​|tee -a /​etc/​modprobe.d/​blacklist.con**f
  
-5. edit /​etc/​default/​grub ​and after "​loglevel=1" ​add "​modprobe.blacklist=nouveau"​+5. editati ​/​etc/​default/​grub ​si după "​loglevel=1" ​adăugati o linie cu conținutul **"GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=modprobe.blacklist=nouveau"​**
  
-6. grub2-mkconfig -o /​boot/​grub/​grub.cfg +6. **grub2-mkconfig -o /​boot/​grub/​grub.cfg**
- +
-7. dracut -f+
  
 +7. **dracut -f**
  
 +în cazul în care încă nu ați instalat nvidia o să vă apară următoarele ecrane:
  
 {{ :​nvidia.png?​400 |}} {{ :​nvidia.png?​400 |}}
Line 51: Line 52:
  
 {{ :​nvidia4.png?​600 |}} {{ :​nvidia4.png?​600 |}}
 +
 +după instalare apare o fereastră ca aceasta:
 +
 +{{ :22.png?600 |}}
  
 [[https://​wiki.gentoo.org/​wiki/​Xorg/​Guide]] [[https://​wiki.gentoo.org/​wiki/​Xorg/​Guide]]
nvidia_x_server_settings.txt · Last modified: 2019/09/13 12:29 by joly