User Tools

Site Tools


nvidia_x_server_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nvidia_x_server_settings [2017/04/17 19:16]
joly
nvidia_x_server_settings [2019/09/13 12:29] (current)
joly
Line 23: Line 23:
  
 - definirea setărilor OpenGL, cum ar fi calitatea imaginii „Sync pentru a Vblank“, setarea anti-aliasing și filtrare ​ - definirea setărilor OpenGL, cum ar fi calitatea imaginii „Sync pentru a Vblank“, setarea anti-aliasing și filtrare ​
 +
 +**Cum se instaleaza : nvidia-drivers**
 +în terminal tastați comanda: su urmată de parola de administrator și apoi faceți pașii următori:
 +
 +1. **sisyphus --install nvidia-drivers**
 +
 +2. **eselect opengl set nvidia**
 +
 +3. **eselect opencl set nvidia**
 +
 +4. **echo "​blacklist nouveau"​|tee -a /​etc/​modprobe.d/​blacklist.con**f
 +
 +5. editati /​etc/​default/​grub si după "​loglevel=1"​ adăugati o linie cu conținutul **"​GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=modprobe.blacklist=nouveau"​**
 +
 +6. **grub2-mkconfig -o /​boot/​grub/​grub.cfg**
 +
 +7. **dracut -f**
 +
 +în cazul în care încă nu ați instalat nvidia o să vă apară următoarele ecrane:
  
 {{ :​nvidia.png?​400 |}} {{ :​nvidia.png?​400 |}}
Line 33: Line 52:
  
 {{ :​nvidia4.png?​600 |}} {{ :​nvidia4.png?​600 |}}
 +
 +după instalare apare o fereastră ca aceasta:
 +
 +{{ :22.png?600 |}}
  
 [[https://​wiki.gentoo.org/​wiki/​Xorg/​Guide]] [[https://​wiki.gentoo.org/​wiki/​Xorg/​Guide]]
nvidia_x_server_settings.1492449379.txt.gz · Last modified: 2017/04/17 19:16 by joly