User Tools

Site Tools


nvidia_x_server_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nvidia_x_server_settings [2019/08/30 23:08]
joly
nvidia_x_server_settings [2019/09/13 12:29] (current)
joly
Line 27: Line 27:
 în terminal tastați comanda: su urmată de parola de administrator și apoi faceți pașii următori: în terminal tastați comanda: su urmată de parola de administrator și apoi faceți pașii următori:
  
-1. sisyphus --install nvidia-drivers+1. **sisyphus --install nvidia-drivers**
  
-2. eselect opengl set nvidia+2. **eselect opengl set nvidia**
  
-3. eselect opencl set nvidia+3. **eselect opencl set nvidia**
  
-4. echo "​blacklist nouveau"​|tee -a /​etc/​modprobe.d/​blacklist.conf+4. **echo "​blacklist nouveau"​|tee -a /​etc/​modprobe.d/​blacklist.con**f
  
-5. editati /​etc/​default/​grub si după "​loglevel=1"​ adăugati o linie cu conținutul "​GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=modprobe.blacklist=nouveau"​+5. editati /​etc/​default/​grub si după "​loglevel=1"​ adăugati o linie cu conținutul ​**"​GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=modprobe.blacklist=nouveau"​**
  
-6. grub2-mkconfig -o /​boot/​grub/​grub.cfg +6. **grub2-mkconfig -o /​boot/​grub/​grub.cfg**
- +
-7. dracut -f+
  
 +7. **dracut -f**
  
 +în cazul în care încă nu ați instalat nvidia o să vă apară următoarele ecrane:
  
 {{ :​nvidia.png?​400 |}} {{ :​nvidia.png?​400 |}}
nvidia_x_server_settings.txt · Last modified: 2019/09/13 12:29 by joly