User Tools

Site Tools


openttd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
openttd [2017/05/10 21:22]
joly created
openttd [2017/07/07 14:04]
joly
Line 1: Line 1:
 ===== OpenTTD ===== ===== OpenTTD =====
 +
 +
 +un joc nativ în depozitul Redcore
 +
 +Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,
 +
 +scrieţi: **su**,
 +
 +apoi folosiţi parola de ROOT: …
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus update**
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus install openttd**
 +
 +În terminal va apărea o imagine ca mai jos, unde trebuie să confirmaţi ​ cu: **yes**
  
 {{ :​openttd.png?​400 |}} {{ :​openttd.png?​400 |}}
openttd.txt · Last modified: 2019/09/06 21:12 by joly