User Tools

Site Tools


probleme_cu_intretinerea_sistemului

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
probleme_cu_intretinerea_sistemului [2018/11/29 14:11]
joly
probleme_cu_intretinerea_sistemului [2018/11/29 14:13]
joly
Line 7: Line 7:
 Vasile (folosit pentru a gestiona sistemul ) și-a pierdut unele caracteristici începând cu versiunea 2.1812, iar managerul de pachete sisyphus a obținut multe caracteristici noi. Cea mai importantă fiind capacitatea de a gestiona pachete binare și sursa (ebuild). Deci, începând cu versiunea 2.1812, sisyphus a câștigat opțiuni hibride. Vasile (folosit pentru a gestiona sistemul ) și-a pierdut unele caracteristici începând cu versiunea 2.1812, iar managerul de pachete sisyphus a obținut multe caracteristici noi. Cea mai importantă fiind capacitatea de a gestiona pachete binare și sursa (ebuild). Deci, începând cu versiunea 2.1812, sisyphus a câștigat opțiuni hibride.
  
-Utilizare: comenzi sisyphus +Sisyphus este un manager, ​simplu, de pachete, ​de tip python în jurul portage, gentoolkit și portage-utils care oferă o interfață apt-get / yum-like pentru aceste comenzi, pentru a ajuta utilizatorii nou-veniți să treacă de la sistemele Debian / RedHat la Gentoo. 
-Sisyphus este un pachet ​simplu de tip python în jurul portage, gentoolkit și portage-utils care oferă o interfață apt-get / yum-like pentru aceste comenzi, pentru a ajuta utilizatorii nou-veniți să treacă de la sistemele Debian / RedHat la Gentoo.+
 Comenzi: Comenzi:
  
probleme_cu_intretinerea_sistemului.txt · Last modified: 2018/11/29 14:13 by joly