User Tools

Site Tools


probleme_cu_intretinerea_sistemului

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
probleme_cu_intretinerea_sistemului [2018/11/29 14:11]
joly
probleme_cu_intretinerea_sistemului [2019/09/05 01:07]
joly
Line 7: Line 7:
 Vasile (folosit pentru a gestiona sistemul ) și-a pierdut unele caracteristici începând cu versiunea 2.1812, iar managerul de pachete sisyphus a obținut multe caracteristici noi. Cea mai importantă fiind capacitatea de a gestiona pachete binare și sursa (ebuild). Deci, începând cu versiunea 2.1812, sisyphus a câștigat opțiuni hibride. Vasile (folosit pentru a gestiona sistemul ) și-a pierdut unele caracteristici începând cu versiunea 2.1812, iar managerul de pachete sisyphus a obținut multe caracteristici noi. Cea mai importantă fiind capacitatea de a gestiona pachete binare și sursa (ebuild). Deci, începând cu versiunea 2.1812, sisyphus a câștigat opțiuni hibride.
  
-Utilizare: comenzi sisyphus +Sisyphus este un manager, ​simplu, de pachete, ​de tip python în jurul portage, gentoolkit și portage-utils care oferă o interfață apt-get / yum-like pentru aceste comenzi, pentru a ajuta utilizatorii nou-veniți să treacă de la sistemele Debian / RedHat la Gentoo. 
-Sisyphus este un pachet ​simplu de tip python în jurul portage, gentoolkit și portage-utils care oferă o interfață apt-get / yum-like pentru aceste comenzi, pentru a ajuta utilizatorii nou-veniți să treacă de la sistemele Debian / RedHat la Gentoo.+
 Comenzi: Comenzi:
  
---install+ ​sisyphus ​--install
     • Instalați pachetele binare     • Instalați pachetele binare
---hybrid-install+     
 + ​sisyphus ​--hybrid-install ​**nu se mai folosește deoarece varianta hibrida este implicită**
     • Instalați pachetele binare și / sau ebuild (sursa)     • Instalați pachetele binare și / sau ebuild (sursa)
---uninstall+sisyphus ​--uninstall
     • Dezinstalați pachetele FĂRĂ RISCURI, verificând dependințele inverse     • Dezinstalați pachetele FĂRĂ RISCURI, verificând dependințele inverse
     • Dacă există dependințe inverse, pachetul (ele) NU vor fi dezinstalate pentru a preveni posibila distrugere a sistemului     • Dacă există dependințe inverse, pachetul (ele) NU vor fi dezinstalate pentru a preveni posibila distrugere a sistemului
     • Dacă doriți cu adevărat să dezinstalați pachetul, asigurați-vă că dezinstalați toate dependințele inversate     • Dacă doriți cu adevărat să dezinstalați pachetul, asigurați-vă că dezinstalați toate dependințele inversate
     • Acest lucru nu va fi întotdeauna posibil, deoarece lanțul de dependințe inverse poate fi lung și vă va cere să dezinstalați pachetele critice de sistem     • Acest lucru nu va fi întotdeauna posibil, deoarece lanțul de dependințe inverse poate fi lung și vă va cere să dezinstalați pachetele critice de sistem
---force-uninstall+ ​sisyphus ​--force-uninstall
     • Dezinstalați pachetele CU RISCURI, prin ignorarea dependințelor inverse     • Dezinstalați pachetele CU RISCURI, prin ignorarea dependințelor inverse
     • Acest lucru poate strica sistemul dvs. dacă dezinstalați pachetele de sistem critice     • Acest lucru poate strica sistemul dvs. dacă dezinstalați pachetele de sistem critice
     • Va încerca tot ce poate pentru a păstra bibliotecile solicitate de alte pachete pentru a preveni o astfel de rupere     • Va încerca tot ce poate pentru a păstra bibliotecile solicitate de alte pachete pentru a preveni o astfel de rupere
     • Actualizarea sistemului poate duce la retragerea pachetelor, pentru a fixa lanțul de dependințe inverse     • Actualizarea sistemului poate duce la retragerea pachetelor, pentru a fixa lanțul de dependințe inverse
---remove-orphans+ ​sisyphus ​--remove-orphans
     • Dezinstalați pachetele care nu mai sunt necesare     • Dezinstalați pachetele care nu mai sunt necesare
     • Când dezinstalați un pachet fără dependințe inverse, aceste dependințe vor deveni orfane dacă nu sunt utilizate la altceva     • Când dezinstalați un pachet fără dependințe inverse, aceste dependințe vor deveni orfane dacă nu sunt utilizate la altceva
     • În plus, un pachet nu mai poate depinde de altul, astfel încât alt pachet devine orfan, de asemenea, dacă nimic altceva nu îl cere     • În plus, un pachet nu mai poate depinde de altul, astfel încât alt pachet devine orfan, de asemenea, dacă nimic altceva nu îl cere
     • Utilizați această opțiune pentru a verifica întregul lanț de dependințe pentru astfel de pachete pe care le dezinstalați     • Utilizați această opțiune pentru a verifica întregul lanț de dependințe pentru astfel de pachete pe care le dezinstalați
---update+ ​sisyphus ​--update ​(se realizează implict la upgrade sau alte comenzi)
     • Actualizați arborele Portage, Overlay (uri), fișierele de configurare Portage && Sisyphus     • Actualizați arborele Portage, Overlay (uri), fișierele de configurare Portage && Sisyphus
---upgrade+ ​sisyphus ​--upgrade
     • Actualizați sistemul utilizând pachete binare     • Actualizați sistemul utilizând pachete binare
---hybrid-upgrade+ ​sisyphus ​--hybrid-upgrade
     • Actualizați sistemul utilizând pachete binare și / sau ebuild (sursa)     • Actualizați sistemul utilizând pachete binare și / sau ebuild (sursa)
---search+ ​sisyphus ​--search
     • Căutați pachete     • Căutați pachete
---spmsync+ ​sisyphus ​--spmsync
     • Sincronizați baza de date a pachetelor Sisyphus cu baza de date a pachetelor Portage     • Sincronizați baza de date a pachetelor Sisyphus cu baza de date a pachetelor Portage
     • Când instalați ceva cu Portage direct (emerge), Sisyphus nu este conștient de pachetul respectiv și nu îl urmărește în baza de date     • Când instalați ceva cu Portage direct (emerge), Sisyphus nu este conștient de pachetul respectiv și nu îl urmărește în baza de date
     • Utilizați aceasta opțiune pentru a sincroniza baza de date a pachetelor Sisyphus cu baza de date a pachetelor Portage     • Utilizați aceasta opțiune pentru a sincroniza baza de date a pachetelor Sisyphus cu baza de date a pachetelor Portage
---rescue+ ​sisyphus ​--rescue
     • Rescrie baza de date, a pachetului Sisyphus, dacă este pierdută sau coruptă     • Rescrie baza de date, a pachetului Sisyphus, dacă este pierdută sau coruptă
     • Dacă dintr-un anumit motiv, baza de date a pachetelor Sisyphus este pierdută sau coruptă, ea poate fi resuscitată utilizând baza de date a pachetelor     • Dacă dintr-un anumit motiv, baza de date a pachetelor Sisyphus este pierdută sau coruptă, ea poate fi resuscitată utilizând baza de date a pachetelor
     • Dacă baza de date a pachetelor Portage este coruptă (în acest caz sunteți în dificultate oricum: D), va fi posibilă numai o resuscitare parțială     • Dacă baza de date a pachetelor Portage este coruptă (în acest caz sunteți în dificultate oricum: D), va fi posibilă numai o resuscitare parțială
     • Dacă baza de date a pachetelor Portage este intactă, va fi posibilă o resuscitare totală     • Dacă baza de date a pachetelor Portage este intactă, va fi posibilă o resuscitare totală
---mirror --list+ ​sisyphus ​--mirror --list
     • Listează oglinzile(serverul) ​ de stocare a pachetelor binare disponibile (cel activ este marcat cu *)     • Listează oglinzile(serverul) ​ de stocare a pachetelor binare disponibile (cel activ este marcat cu *)
 --mirror --set INDEX --mirror --set INDEX
     • Schimbați depozitul de pachete binare la oglinda(serverul) selectată     • Schimbați depozitul de pachete binare la oglinda(serverul) selectată
---sysinfo+ ​sisyphus ​--sysinfo
     • Afișați informații despre pachetele de bază instalate și configurația portage     • Afișați informații despre pachetele de bază instalate și configurația portage
---help+ ​sisyphus ​--help
     • Afișați informații de ajutor     • Afișați informații de ajutor
  
 Succes! Succes!
probleme_cu_intretinerea_sistemului.txt · Last modified: 2019/09/05 01:07 by joly