User Tools

Site Tools


screenshot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

screenshot [2017/03/08 20:00] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Screenshot =====
  
 +este un fel de “aparat foto” pentru desktopul dvs., puteţi selecta întregul ecran sau fereastra curentă și timpul dorit de întârziere.
 +
 +se pot realiza capturi la calitatea maxima pe care o are sistemul dvs.
 +
 +{{ :scrshot.png?700 |}}
screenshot.txt · Last modified: 2017/03/08 20:00 by joly