User Tools

Site Tools


session_settings

This is an old revision of the document!


Session Settings

setarea managerului de ferestre și a modulelor care rulează, a cererii permisiunii de a încheia sesiunea de lucru si blocarea ecranului

setarea aplicaţiilor implicite folosite de sistem la pornire: terminal si browser

setarea “folderelor” sau directoarelor folosite de utilizator

setarea programelor care pornesc la restartarea sistemului

setări pentru utilizatori avansaţi

session_settings.1489316580.txt.gz · Last modified: 2017/03/12 12:03 by joly