User Tools

Site Tools


steam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

steam [2017/03/07 23:09] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== STEAM =====
  
 +pentru început, trebuie să fiţi de acord cu licenţa Steam;
 +
 +{{ :​steam.png?​300 |}}
 +
 +apoi se face instalarea…updatarea...
 +
 +{{ :​steam1.png?​300 |}}
 +
 +continuă actualizarea ​ aplicaţiei...
 +{{ :​steam2.png?​300 |}}
 +
 +{{ :​steam3.png?​300 |}}
 +
 +și la final, crearea contului de STEAM și logarea… în cazul în care nu aveţi, deja, un cont
 +
 +{{ :​steam4.png?​300 |}}
steam.txt · Last modified: 2017/03/07 23:09 by joly