User Tools

Site Tools


stick_usb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
stick_usb [2018/05/26 15:25]
joly
stick_usb [2019/09/13 13:05]
joly
Line 8: Line 8:
       * formatarea dispozitivului FAT32 și scrierea cuvântului "​REDCORE"​ (obligatoriu cu caractere mari) la  secţiunea LABEL, iar la FLAG setaţi "​boot"​ și "​lba"​ (sau "​esp"​);​{{ :​format.png?​600 |}}       * formatarea dispozitivului FAT32 și scrierea cuvântului "​REDCORE"​ (obligatoriu cu caractere mari) la  secţiunea LABEL, iar la FLAG setaţi "​boot"​ și "​lba"​ (sau "​esp"​);​{{ :​format.png?​600 |}}
  
-  * descărcarea imaginii Redcore folosind link-ul de pe pagina principală,​ secţiunea Download;{{ :down.png?600 |}}{{ :isoimage.png?600 |}}+  * descărcarea imaginii Redcore folosind link-ul de pe pagina principală,​ secţiunea Download;{{ :pageredcore.png?700 |}}{{ :iso1812.png?700 |}}
  
-în imagine se vede "​versiunea ​1702" dar ultima versiune se poate descărca de pe oricare dintre link-urile de mai jos: +în imagine se vede "​versiunea ​1812"dar ultima versiune se poate descărca de pe oricare dintre link-urile de mai jos: 
  
 [[http://​mirror.math.princeton.edu/​pub/​redcorelinux/​iso/​]] [[http://​mirror.math.princeton.edu/​pub/​redcorelinux/​iso/​]]
stick_usb.txt · Last modified: 2019/09/13 13:05 by joly