User Tools

Site Tools


trojita

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

trojita [2017/03/12 21:24] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Trojitá =====
  
 +
 +este un client de e-mail IMAP, aplicaţie gratuită
 +
 +scopurile de proiectare ale întreţinătorilor sunt de a dezvolta un client de e-mail rapid, care respectă standardele deschise
 +
 +utilizează resursele disponibile foarte eficient
 +
 +În toamna anului 2012, Trojitá a devenit o parte a comunităţii KDE 
 +
 +{{ :​trojita.png?​500 |}}
 +
 +{{ :​trojita1.png?​500 |}}
 +
 +{{ :​trojita2.png?​500 |}}
 +
 +{{ :​trojita3.png?​500 |}}
 +
 +{{ :​trojita4.png?​450 |}}
 +
 +{{ :​trojita5.png?​700 |}}
 +
 +{{ :​trojita6.png?​450 |}}
trojita.txt · Last modified: 2017/03/12 21:24 by joly