User Tools

Site Tools


vivaldi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vivaldi [2017/08/06 13:23]
joly
vivaldi [2019/09/06 21:49]
joly
Line 11: Line 11:
 - Browser-ul a câștigat popularitate de la lansarea primei previziuni tehnice ​ - Browser-ul a câștigat popularitate de la lansarea primei previziuni tehnice ​
  
-Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,+Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
  
 scrieţi: **su**, scrieţi: **su**,
Line 17: Line 17:
 apoi folosiţi parola de ROOT: …. apoi folosiţi parola de ROOT: ….
  
-apoi scrieţi: **sisyphus update**,+apoi scrieţi: **sisyphus ​--update**,
  
-apoi scrieţi: **sisyphus install www-client/​vivaldi**+apoi scrieţi: **sisyphus ​--install www-client/​vivaldi**
  
 În terminal va apărea o imagine ca mai jos: În terminal va apărea o imagine ca mai jos:
Line 25: Line 25:
 {{ :​vivaldi.png?​400 |}} {{ :​vivaldi.png?​400 |}}
  
-sau utilizaţi **Sisyphus Gui** 
  
 {{ :​vivaldi1.png?​800 |}} {{ :​vivaldi1.png?​800 |}}
vivaldi.txt · Last modified: 2019/09/06 21:49 by joly