User Tools

Site Tools


administrare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
administrare [2017/10/15 19:37]
joly
administrare [2018/12/04 13:43]
joly
Line 3: Line 3:
   * [[Primii paşi]]   * [[Primii paşi]]
   * [[Probleme întâmpinate şi rezolvarea lor]]   * [[Probleme întâmpinate şi rezolvarea lor]]
 +  * [[Probleme cu întreţinerea sistemului?​]]
  
 ====== Administrare Sistem ====== ====== Administrare Sistem ======
 +LXQT
   * [[Accesories|Accesoriile variantei grafice LXQt]]   * [[Accesories|Accesoriile variantei grafice LXQt]]
   * [[Games|Jocuri]]   * [[Games|Jocuri]]
Line 13: Line 15:
   * [[Redcore Linux|Date referitoare la Redcore]]   * [[Redcore Linux|Date referitoare la Redcore]]
   * [[Sound & Video|Aplicaţii multimedia]]   * [[Sound & Video|Aplicaţii multimedia]]
-  * [[System Tools|Unelte pentru ​întretinerea ​sistemului]]+  * [[System Tools|Unelte pentru ​întreţinerea ​sistemului]]
   * [[Wine|Emulator pentru utilizarea unor aplicaţii care nu sunt compatibile cu Linux]]   * [[Wine|Emulator pentru utilizarea unor aplicaţii care nu sunt compatibile cu Linux]]
  
Line 20: Line 22:
   * [[Preferences|Configurarea setărilor preferate]]   * [[Preferences|Configurarea setărilor preferate]]
   * [[About LXQt|Informaţii despre mediul grafic LXQt]]   * [[About LXQt|Informaţii despre mediul grafic LXQt]]
 +KDE Plasma
 +
 +  * [[Aspect|Aspectul variantei grafice KDE Plasma]]
 +  * [[kdegames|Jocuri KDE]]
  
 ---- ----
administrare.txt · Last modified: 2018/12/04 13:43 by joly