User Tools

Site Tools


audacity

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
audacity [2017/07/08 11:52]
joly
audacity [2017/07/08 11:54] (current)
joly
Line 6: Line 6:
  
 - Audacious este player-ul audio implicit în alte distribuții Linux, cum ar fi Lubuntu și în Ubuntu Studio - Audacious este player-ul audio implicit în alte distribuții Linux, cum ar fi Lubuntu și în Ubuntu Studio
 +
 +Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,
 +
 +scrieţi: **su**,
 +
 +apoi folosiţi parola de ROOT: ….
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus update**,
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus install audacious**
 +
 +În terminal va apărea o imagine ca mai jos:
  
 {{ :​audacious.png?​400 |}} {{ :​audacious.png?​400 |}}
  
 [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Audacious_(software)]] [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Audacious_(software)]]
audacity.txt · Last modified: 2017/07/08 11:54 by joly