User Tools

Site Tools


battle_for_wesnoth

Battle for Wesnoth

Pentru instalare trebuie să utilizaţi Manager pachete Sisyphus sau intraţi în TERMINAL, scrieţi: su,

apoi folosiţi parola de ROOT: …

apoi scrieţi: sisyphus –update

apoi scrieţi: sisyphus –install wesnoth

În terminal va apărea o imagine ca mai jos, unde trebuie să confirmaţi cu: yes

battle_for_wesnoth.txt · Last modified: 2019/09/06 21:04 by joly