User Tools

Site Tools


desktop_notifications

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

desktop_notifications [2017/03/11 17:55] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Desktop Notifications =====
  
 +Setările de bază:
 +
 +alegerea locului unde vor apărea notificările transmise de sistem
 +
 +  - stânga, centru sau dreapta
 +  - sus, centru sau jos
 +
 +{{ :​deno.png?​500 |}}
 +
 +Setări avansate:
 +
 +  - durata notificărilor
 +  - mărimea mesajului
 +  - spaţiul dintre mesaje
 +
 +{{ :​deno1.png?​500 |}}
desktop_notifications.txt · Last modified: 2017/03/11 17:55 by joly