User Tools

Site Tools


despre

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
despre [2019/09/13 13:04]
joly
despre [2019/11/08 21:46] (current)
joly
Line 18: Line 18:
 Cu toate acestea, după mai mult de 5 ani de dezvoltare, RogentOS Development Group a decis să întrerupă Kogaion Linux în noiembrie 2016, dar Ghiunhan Mamut nu a vrut ca proiectul să moară și astfel s-a născut Redcore Linux. Cu toate acestea, după mai mult de 5 ani de dezvoltare, RogentOS Development Group a decis să întrerupă Kogaion Linux în noiembrie 2016, dar Ghiunhan Mamut nu a vrut ca proiectul să moară și astfel s-a născut Redcore Linux.
 Redcore Linux are aceeași idee ca și strămoșul său defunct, Kogaion Linux: să aducă puterea Gentoo Linux la mase.  Redcore Linux are aceeași idee ca și strămoșul său defunct, Kogaion Linux: să aducă puterea Gentoo Linux la mase. 
-Obiectivul său constă într-o modalitate foarte rapidă de a instala un sistem Gentoo Linux pur, fără a petrece ore sau zile compilate ​din cod sursă, documentație de citire ​etc. +Obiectivul său constă într-o modalitate foarte rapidă de a instala un sistem Gentoo Linux pur, fără a petrece ore sau zile întregi pentru compilare ​din cod sursă, ​sau citire a documentației etc. 
 Pentru a atinge acest obiectiv, Redcore oferă un depozit cu pachete binare preconfigurate care primește actualizări permanent (modelul rolling release). Pentru a atinge acest obiectiv, Redcore oferă un depozit cu pachete binare preconfigurate care primește actualizări permanent (modelul rolling release).
  
despre.txt · Last modified: 2019/11/08 21:46 by joly