User Tools

Site Tools


firefox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
firefox [2017/08/06 13:01]
joly created
firefox [2017/08/06 13:20]
joly
Line 1: Line 1:
 ===== Firefox ===== ===== Firefox =====
 +
 +Mozilla Firefox este un navigator web gratuit dezvoltat de Mozilla Foundation. ​
 +
 +- este al doilea navigator ca număr de utilizatori
 +
 +- are numeroase facilități cum ar fi:
 +
 +navigarea cu file,
 +
 +sistem împotriva phishing-ului și al spyware-ului, ​
 +
 +facilitate de gestionare a descărcărilor ș.a.
 +
 +Este foarte configurabil – i se pot adăuga multe extensii făcute de dezvoltatori independenți
 +
 + gama de extensii este deja foarte largă, fiind disponibile peste 8.000 de extensii de cele mai diverse facturi.
 +
 +Printre cele mai populare extensii se numără:
 +
 + ​NoScript,​
 +
 + ​FoxyTunes,​
 +
 + ​StumbleUpon
 +
 + ​DownThemAll!
 +
 +Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,
 +
 +scrieţi: **su**,
 +
 +apoi folosiţi parola de ROOT: ….
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus update**,
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus install www-client/​firefox**
 +
 +sau utilizaţi **Sisyphus Gui**
  
 {{ :​firefox.png?​450 |}}  ​ {{ :​firefox.png?​450 |}}  ​
 +
 +detalii suplimentare pe:
 +
 +[[https://​ro.wikipedia.org/​wiki/​Mozilla_Firefox]]
firefox.txt · Last modified: 2017/08/12 01:20 by joly