User Tools

Site Tools


firetools

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

firetools [2017/07/30 14:59]
joly created
firetools [2017/08/12 01:49] (current)
joly
Line 6: Line 6:
  
 Firejail este un program care reduce riscul de încălcări ale securității prin restrângerea mediului de funcționare a aplicațiilor nesigure, utilizând spații de nume Linux, capabilități Linux și seccomp-bpf. Firejail este un program care reduce riscul de încălcări ale securității prin restrângerea mediului de funcționare a aplicațiilor nesigure, utilizând spații de nume Linux, capabilități Linux și seccomp-bpf.
 +
 +Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
  
 {{ :​firejail.png?​125 |}} {{ :​firejail.png?​125 |}}
firetools.txt · Last modified: 2017/08/12 01:49 by joly