User Tools

Site Tools


guvcview

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
guvcview [2017/04/14 11:58]
joly
guvcview [2017/07/23 21:19]
joly
Line 10: Line 10:
  
 interfaţa utilizator a aplicaţiei este construită folosind GTK + și proiectată pentru a fi simplu și uşor de utilizat interfaţa utilizator a aplicaţiei este construită folosind GTK + și proiectată pentru a fi simplu și uşor de utilizat
 +
 +
 +a fost observat faptul că folosește mai puține resurse decât alte aplicații de webcam, cum ar fi standardul GNOME și este o alternativă la alte aplicații de webcam, inclusiv Apple a Photo Booth și KDE Kamoso.
 +
 +Pentru buna funcţionare a camerei, la aplicaţia VLC [[vlc_media_player|vlc_media_player]], la setări video, în loc de automatic, setarea va fi: OpenGL GLX video output (XCB), dacă nu faceţi această setare nu va funcţiona nici camera video, nici imaginea de la videoclipuri
  
 {{ :gucview1.png?900 |}} {{ :gucview1.png?900 |}}
  
 https://en.wikipedia.org/wiki/Guvcview https://en.wikipedia.org/wiki/Guvcview
guvcview.txt · Last modified: 2017/07/23 22:59 by joly