User Tools

Site Tools


kwave

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
kwave [2017/06/09 18:30]
joly
kwave [2017/08/12 01:36]
joly
Line 9: Line 9:
 Suportă multe formate de sunet, redare și înregistrare prin PulseAudio, ALSA și OSS. Suportă multe formate de sunet, redare și înregistrare prin PulseAudio, ALSA și OSS.
  
-{{ :kwave.png?400 |}}+Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL, 
 + 
 +scrieţi**su**, 
 + 
 +apoi folosiţi parola de ROOT: …. 
 + 
 +apoi scrieţi: **sisyphus update**, 
 + 
 +apoi scrieţi: **sisyphus install kwave** 
 + 
 +În terminal va apărea o imagine ca mai jos: 
  
 {{ :​kwave1.png?​400 |}} {{ :​kwave1.png?​400 |}}
kwave.txt · Last modified: 2019/09/13 12:16 by joly