User Tools

Site Tools


libreoffice_base

LibreOffice Base

este un program de management al bazelor de date, similar cu Microsoft Acces permite crearea și gestionarea bazelor de date, pregătirea de formulare și rapoarte care oferă utilizatorilor finali un acces facil la date

crearea unei baze de date noi

alegerea locului unde se salvează baza de date

https://www.libreoffice.org/discover/base/

libreoffice_base.txt · Last modified: 2017/04/13 23:00 by joly