User Tools

Site Tools


libreoffice_writer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
libreoffice_writer [2017/03/12 12:44]
joly created
libreoffice_writer [2017/04/14 11:16]
joly
Line 1: Line 1:
-===== Libreoffice ​Writer =====+===== LibreOffice ​Writer =====
  
 este un procesor de text cu funcționalitate similară și suport pentru fişiere Microsoft Word sau WordPerfect este un procesor de text cu funcționalitate similară și suport pentru fişiere Microsoft Word sau WordPerfect
  
 are capabilități extinse de procesare de text WYSIWYG, ​ dar poate fi de asemenea utilizat ca un editor de text, de bază are capabilități extinse de procesare de text WYSIWYG, ​ dar poate fi de asemenea utilizat ca un editor de text, de bază
 +
 +Writer este componenta procesor de text din suita LibreOffice.
 +
 +În plus față de caracteristicile obișnuite ale unui procesor de text (verificarea ortografiei,​ tezaur, despărțirea în silabe, AutoCorrect,​ a găsi și înlocui, generarea automată a tabelelor de conținuturi și indexuri, îmbinarea corespondenței și altele), Writer oferă aceste caracteristici importante:
 +
 +- Șabloane și stiluri
 +
 +- metode de paginare, inclusiv cadre, coloane și tabele
 +
 +- Încorporarea sau legarea de grafice, foi de calcul și alte obiecte
 +
 +- instrumente de desen Built-in
 +
 +- documente master, pentru a grupa o colecție de documente mai scurte într-un singur document lung
 +
 +- urmărirea modificărilor în timpul reviziilor
 +
 +- integrarea bazei de date, inclusiv o bază de date - bibliografie
 +
 +- Export în PDF, inclusiv semne de carte
 +
 +- și multe altele
 +
  
 {{ :​libowrite.png?​800 |}} {{ :​libowrite.png?​800 |}}
 +
 +[[https://​wiki.documentfoundation.org/​images/​e/​e1/​WG4001-IntroducingWriter.pdf]]
libreoffice_writer.txt · Last modified: 2017/04/14 11:16 by joly