User Tools

Site Tools


liferea

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

liferea [2017/03/12 21:10] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Liferea =====
  
 +este o abreviere pentru Linux Feed Reader, un agregator de ştiri pentru stări on-line feed-uri ​
 +
 +acesta suportă formatele majore, hrana animalelor, inclusiv RSS / RDF și Atom și liste pot importă și de abonament la export în format OPML
 +
 +este agregator de ştiri pentru GTK +, destinat să fie un rapid, uşor de utilizat, care poate fi utilizat cu desktop GNOME
 +
 +dispune de un manager de script, în care utilizatorii pot adăuga script-uri personalizate care se execută ori de câte ori are loc o anumită acţiune
 +
 +{{ :​liferea.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​liferea1.png?​350 |}}
liferea.txt · Last modified: 2017/03/12 21:10 by joly