User Tools

Site Tools


networkmanager

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
networkmanager [2017/09/29 00:02]
joly
networkmanager [2018/03/12 20:15] (current)
joly
Line 1: Line 1:
 ===== Network Manager ===== ===== Network Manager =====
  
-NetworkManager Applet oferă o interfață la nivel înalt pentru ​configurarea și configurarea interfeței de rețea și este accesibil prin intermediul dbus-ului la aplicații.+După instalarea Redcore linux, pe bara de jos găsiți "​**nm-tray**"​ pentru configurarea interfeței de rețea 
 + 
 +{{ :​nmtraymenu.png?​600 |}} 
 + 
 +{{ :​nmtrayabout.png?​600 |}} 
 + 
 +{{ :​nmtrayinfo.png?​600 |}} 
 + 
 +{{ :​nmtrayedit.png?​600 |}} 
 + 
 +{{ :​nmtrayedit1.png?​600 |}} 
 + 
 +{{ :​nmtrayedit2.png?​600 |}} 
 + 
 +{{ :​nmtrayedit3.png?​600 |}} 
 + 
 +Anterior erau alte două variante... 
 + 
 +NetworkManager Applet oferă o interfață la nivel înalt pentru configurarea interfeței de rețea și este accesibil prin intermediul dbus-ului la aplicații.
  
 Pentru cei care au probleme cu Connman + cmst sau pur si simplu nu le place Connman + cmst, a fost  reintrodus NetworkManager + nm-applet. Pentru cei care au probleme cu Connman + cmst sau pur si simplu nu le place Connman + cmst, a fost  reintrodus NetworkManager + nm-applet.
networkmanager.txt · Last modified: 2018/03/12 20:15 by joly