User Tools

Site Tools


nvidia_x_server_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nvidia_x_server_settings [2017/03/29 12:22]
joly
nvidia_x_server_settings [2017/04/17 19:16] (current)
joly
Line 1: Line 1:
 ===== NVidia X Server Settings ===== ===== NVidia X Server Settings =====
 +
 +
 +- aceasta este una dintre cele mai mari surprize pentru noi utilizatori:​ o interfață grafică de utilizator nu este nimic mai mult decât o aplicație care rulează pe sistemul dumneavoastră
 +
 +- nu este parte a kernel-ului Linux sau a altor componente interne ale sistemului
 +
 +- este un instrument puternic care permite utilizarea pe deplin a abilităților grafice ale unui calculator
  
 Setările pentru o placă grafică NVIDIA care pot fi realizate: Setările pentru o placă grafică NVIDIA care pot fi realizate:
Line 26: Line 33:
  
 {{ :​nvidia4.png?​600 |}} {{ :​nvidia4.png?​600 |}}
 +
 +[[https://​wiki.gentoo.org/​wiki/​Xorg/​Guide]]
nvidia_x_server_settings.txt · Last modified: 2017/04/17 19:16 by joly