User Tools

Site Tools


okular

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
okular [2017/08/12 01:32]
joly
okular [2019/09/13 11:47] (current)
joly
Line 3: Line 3:
 Aplicaţie simplă pentru vizualizare fişiere şi imagini Aplicaţie simplă pentru vizualizare fişiere şi imagini
  
 +Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
 Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL, Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
  
-{{ :okular.png?600 |}}+scrieţi: **su**, 
 + 
 +apoi folosiţi parola de ROOT: …. 
 + 
 +apoi scrieţi: **sisyphus --update**, 
 + 
 +apoi scrieţi: **sisyphus --install okular**  
 + 
 +În terminal va apărea o imaginea ca mai jos: 
 + 
 +{{ :okular0.png?600 |}} 
 + 
 +tastaţi **y** şi se instalează
  
 {{ :okular1.png?600 |}} {{ :okular1.png?600 |}}
Line 35: Line 48:
 {{ :okular14.png?600 |}} {{ :okular14.png?600 |}}
  
-{{ :okular15.png?400 |}}+{{ :okular151.png?400 |}}
  
 {{ :okular16.png?400 |}} {{ :okular16.png?400 |}}
  
okular.txt · Last modified: 2019/09/13 11:47 by joly