User Tools

Site Tools


openbox_settings

This is an old revision of the document!


Setări Openbox

Este un manager de ferestre gratuit pentru Sistemul de Ferestre X, licențiat sub Licență Publică Generală GNU.

Derivat inițial din Blackbox 0.65.0 (un proiect C++), Openbox a fost rescris total în limbajul de programare C și de la versiunea 3.0 nu mai conține cod din Blackbox.

openbox_settings.1489314302.txt.gz · Last modified: 2017/03/12 11:25 by joly