User Tools

Site Tools


playonlinux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
playonlinux [2017/07/07 13:51]
joly
playonlinux [2017/08/12 01:26]
joly
Line 3: Line 3:
 această platformă are mai multe utilităţii,​ nu este doar pentru jocuri; această platformă are mai multe utilităţii,​ nu este doar pentru jocuri;
  
-Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,+Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL, 
 scrieţi: **su**, scrieţi: **su**,
  
 apoi folosiţi parola de ROOT: …., apoi folosiţi parola de ROOT: ….,
  
-**sisyphus update**,+apoi scrieţi: ​**sisyphus update**,
  
 apoi scrieţi: **sisyphus install playonlinux**. apoi scrieţi: **sisyphus install playonlinux**.
  
-În terminal va apărea ​imaginea de mai jos+În terminal va apărea ​o imagine ca mai jos:
  
 {{ :​playon.png?​450 |}} {{ :​playon.png?​450 |}}
playonlinux.txt · Last modified: 2017/08/12 01:26 by joly