User Tools

Site Tools


primii_pasi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
primii_pasi [2018/11/23 00:12]
joly
primii_pasi [2018/11/23 00:13] (current)
joly
Line 19: Line 19:
 - pentru bună funcţionare a camerei, la aplicaţia VLC [[vlc_media_player|vlc_media_player]],​ la setări video, în loc de automatic, setarea va fi: OpenGL GLX video output (XCB), dacă nu faceţi această setare, nu va funcţiona nici camera video, nici imaginea de la videoclipuri - pentru bună funcţionare a camerei, la aplicaţia VLC [[vlc_media_player|vlc_media_player]],​ la setări video, în loc de automatic, setarea va fi: OpenGL GLX video output (XCB), dacă nu faceţi această setare, nu va funcţiona nici camera video, nici imaginea de la videoclipuri
  
-- în cazul în care doriţi altă interfaţă puteţi instala [[aspect|KDE Plasma]] astfel:+- în cazul în care doriţi altă interfaţă ​grafică, ​puteţi instala [[aspect|KDE Plasma]] astfel:
  
 pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL, pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
primii_pasi.txt · Last modified: 2018/11/23 00:13 by joly