User Tools

Site Tools


probleme_cu_intretinerea_sistemului

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
probleme_cu_intretinerea_sistemului [2018/03/20 15:54]
joly
probleme_cu_intretinerea_sistemului [2018/11/29 14:13] (current)
joly
Line 1: Line 1:
 ===== Update/​upgrade ===== ===== Update/​upgrade =====
  
-Dacă din întâmplare aveţprobleme cand încercaţi să faceţi update sau nu aţi reusit să finalizaţi un upgrade, este posibil să vă apară mesajul urmator:+(**Nu luațîn seamă alte articole de pe INTERNET care sunt traduse greșit**)
  
-**make.conf is not a symlinkrefusing to run!**+**Având în vedere schimbările majore** din ultima vreme, **pe pagina pricipală, la secțiunea NEWS**, apare un mesaj oficial în limba engleză din care am extras următoarele: ​
  
-un mod simplu de rezolvare: rulaţurmătoarele comezi în terminal+Vasile (folosit pentru a gestiona sistemul ) și-a pierdut unele caracteristici începând cu versiunea 2.1812, iar managerul de pachete sisyphus a obținut multe caracteristici noi. Cea mai importantă fiind capacitatea de a gestiona pachete binare și sursa (ebuild). Deci, începând cu versiunea 2.1812, sisyphus a câștigat opțiuni hibride.
  
-**vasile ​- -binmode**+Sisyphus este un manager, simplu, de pachete, de tip python în jurul portage, gentoolkit și portage-utils care oferă o interfață apt-get / yum-like pentru aceste comenzi, pentru a ajuta utilizatorii nou-veniți să treacă de la sistemele Debian / RedHat la Gentoo.
  
-**emerge sisyphus**+Comenzi:
  
-**sisyphus ​update ​**  +--install 
- +    • Instalați pachetele binare 
-**sisyphus ​upgrade**+--hybrid-install 
 +    • Instalați pachetele binare și / sau ebuild (sursa) 
 +--uninstall 
 +    • Dezinstalați pachetele FĂRĂ RISCURI, verificând dependințele inverse 
 +    • Dacă există dependințe inverse, pachetul (ele) NU vor fi dezinstalate pentru a preveni posibila distrugere a sistemului 
 +    • Dacă doriți cu adevărat să dezinstalați pachetul, asigurați-vă că dezinstalați toate dependințele inversate 
 +    • Acest lucru nu va fi întotdeauna posibil, deoarece lanțul de dependințe inverse poate fi lung și vă va cere să dezinstalați pachetele critice de sistem 
 +--force-uninstall 
 +    • Dezinstalați pachetele CU RISCURI, prin ignorarea dependințelor inverse 
 +    • Acest lucru poate strica sistemul dvs. dacă dezinstalați pachetele de sistem critice 
 +    • Va încerca tot ce poate pentru a păstra bibliotecile solicitate de alte pachete pentru a preveni o astfel de rupere 
 +    • Actualizarea sistemului poate duce la retragerea pachetelor, pentru a fixa lanțul de dependințe inverse 
 +--remove-orphans 
 +    • Dezinstalați pachetele care nu mai sunt necesare 
 +    • Când dezinstalați un pachet fără dependințe inverse, aceste dependințe vor deveni orfane dacă nu sunt utilizate la altceva 
 +    • În plus, un pachet nu mai poate depinde de altul, astfel încât alt pachet devine orfan, de asemenea, dacă nimic altceva nu îl cere 
 +    • Utilizați această opțiune pentru a verifica întregul lanț de dependințe pentru astfel de pachete pe care le dezinstalați 
 +--update 
 +    • Actualizați arborele Portage, Overlay (uri), fișierele de configurare Portage && Sisyphus 
 +--upgrade 
 +    • Actualizați sistemul utilizând pachete binare 
 +--hybrid-upgrade 
 +    • Actualizați sistemul utilizând pachete binare și / sau ebuild (sursa) 
 +--search 
 +    • Căutați pachete 
 +--spmsync 
 +    • Sincronizați baza de date a pachetelor Sisyphus cu baza de date a pachetelor Portage 
 +    • Când instalați ceva cu Portage direct (emerge), Sisyphus nu este conștient de pachetul respectiv și nu îl urmărește în baza de date 
 +    • Utilizați aceasta opțiune pentru a sincroniza baza de date a pachetelor Sisyphus cu baza de date a pachetelor Portage 
 +--rescue 
 +    • Rescrie baza de date, a pachetului Sisyphus, dacă este pierdută sau coruptă 
 +    • Dacă dintr-un anumit motiv, baza de date a pachetelor Sisyphus este pierdută sau coruptă, ea poate fi resuscitată utilizând baza de date a pachetelor 
 +    • Dacă baza de date a pachetelor Portage este coruptă (în acest caz sunteți în dificultate oricum: D), va fi posibilă numai o resuscitare parțială 
 +    • Dacă baza de date a pachetelor Portage este intactă, va fi posibilă o resuscitare totală 
 +--mirror --list 
 +    • Listează oglinzile(serverul) ​ de stocare a pachetelor binare disponibile (cel activ este marcat cu *
 +--mirror --set INDEX 
 +    • Schimbați depozitul de pachete binare la oglinda(serverul) selectată 
 +--sysinfo 
 +    • Afișați informații despre pachetele de bază instalate și configurația portage 
 +--help 
 +    • Afișați informații de ajutor
  
 Succes! Succes!
probleme_cu_intretinerea_sistemului.1521557653.txt.gz · Last modified: 2018/03/20 15:54 by joly