User Tools

Site Tools


probleme_cu_intretinerea_sistemului

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

probleme_cu_intretinerea_sistemului [2018/03/20 15:52]
joly created
probleme_cu_intretinerea_sistemului [2018/03/20 15:54] (current)
joly
Line 7: Line 7:
 un mod simplu de rezolvare: rulaţi următoarele comezi în terminal un mod simplu de rezolvare: rulaţi următoarele comezi în terminal
  
-**vasile ​binmode**+**vasile ​- -binmode**
  
 **emerge sisyphus** **emerge sisyphus**
probleme_cu_intretinerea_sistemului.txt · Last modified: 2018/03/20 15:54 by joly