User Tools

Site Tools


q4wine

This is an old revision of the document!


Q4wine

Q4Wine este un GUI pentru WINE

Acesta vă va ajuta să gestionați prefixele de vin și aplicațiile instalate.

q4wine.1492904601.txt.gz · Last modified: 2017/04/23 01:43 by joly