User Tools

Site Tools


qtcreator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qtcreator [2018/07/20 19:29] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Qt Creator =====
  
 +Qt Creator este un mediu integrat de dezvoltare C ++ , JavaScript și QML care face parte din SDK pentru cadrul de dezvoltare a aplicațiilor Qt GUI.
 +
 +Acesta include un program de depanare vizuală și un design GUI integrat și designer de formulare. ​
 +
 +Caracteristicile editorului includ evidențierea sintaxei și completarea automată.
 +
 +In cazul nostru, Qt Creator utilizează compilatorul C ++ din Colecția de compilatoare GNU pe Linux
 +
 +{{ :​qtcreator.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreator.ools.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatorfile.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatoredit1.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatoredit2.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatorbuild.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatordebug.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatoranalize.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatorwind.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatorhelp.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatornew.png?​450 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatornew1.png?​450 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatornew2.png?​450 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatornew3.png?​450 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatornew4.png?​450 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatornew5.png?​450 |}}
 +
 +{{ :​qtcreatorplug.png?​450 |}}
 +
 +[[https://​translate.google.ro/​translate?​hl=ro&​sl=en&​u=https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Qt_Creator&​prev=search]]
 +
 +[[http://​doc.qt.io/​qtcreator/​]]
qtcreator.txt · Last modified: 2018/07/20 19:29 by joly